Draženska Gora BB, Trebinje
Temperatura 32°C
Dino park

Dino park

U istočnom dijelu Grada sunca prostire se Dino park sa replikama najstarijih poznatih stanovnika naše planete - dinosaurusima, i replikama njihovih prijatelja iz budućnosti slona, žirafe, džinovskih zmija…

Na desnoj strani Dino parka nalazi se platforma sa velikim dječijim igračkama i prskalicama – Splash Safari.

Sadržaj Dino parka obogaćuju i dvije dječije igraonice.

 • Tiranosaurus - Strašni
 • Tiranosaurus - Strašni

Tiranosaurus - Strašni

Najopasniji stanovnik Dino parka nas dočekuje na samom ulazu Tiranosaurus popularni T-Rex. Tiranosaurus ( ime znači „gušter-tiranin“)  se pojavio u doba krede, oko 75 miliona godina prije nove ere, a postojali su sve do nestanka dinosaurusa, aproksimativno 65,5 miliona godina pre nove ere. Veličina ovih životinja varirala je od 11.3m u aksialnoj dužini i oko 3,3m u visini pelvisa pa čak do mogućih 15m u aksialnoj dužini i 4,5m u visini pelvisa. Imali su male i nerazvijene prednje udove. Ipak, novije studije njihove muskulature pokazuju da su, uprkos maloj veličini, bili u mogućnosti da podignu nešto težine današnje krave. Međutim, na snažnom i razvijenom vratu nalazila se ogromna glava sa čeljustima sa do i 50 oštrih zuba. Ovi zubi su dostizali dužinu do 30 santimetara, a zajedno sa kandžama na zadnjim udovima predstavljali su ubojito oružje ovog krvoločnog mesoždera.

Pterosaur - Krilko

Sa desne strane T-Rexa u zaletu je Pterosaur (lat. Pterosauria) koji je prvi leteći gmizavac perioda Jure. Njima su prednji udovi zakržljali, a razvitkom opne su uspeli da polete. Poznati su kao pterodaktili. Oni su predstavljali leteće predatore. Pterosauri se ponekad nazivaju dinosaurusima, ali to nije tačno. Termin „dinosaurus“ je ograničen na sve vrste dinosaura uključujući i ptice. Kosti pterosaura su bile šuplje, što im je telo činilo lakšim za letenje. Krilima, u kojima nije bilo kostiju, nisu mahali već su jedrili (lebdili vazduhom). Raspon krila dostizao im je dužinu i do osam metara. Ovakav način letenja nije im dozvoljavao duži boravak u vazduhu. Krila im nisu bila prekrivena perjem već od tanke kože (tek u kasnijem periodu jure se pojavljuju ptice sa perjem). Živjeli su na visokom drveću i na planinskim liticama koje su im omogućavale uzletanje. U Dino parku prastara ptica stoji na stijenama. U potrazi za hranom često su i sami postajali plijen. Prvi pterosauri iz doba jure imali su i razvijene zube koji su im omogućavali lov i na veći plijen.

 • Pterosaur - Krilko
 • Pterosaur - Krilko
 • Ankylosaurus - Tolja
 • Ankylosaurus - Tolja

Ankylosaurus - Tolja

Stanovnik Dino parka je i Ankylosaurus ("spojeni gušter"). Fosili Ankylosaurusa pronađeni su u geološkim formacijama iz samog kraja perioda krede, prije između 66,5 – 65,5 miliona godina koje se nalaze na zapadu Sjeverne Amerike. Iako nije otkriven potpun skelet, a neki drugi ankilosauridi su poznati iz potpunijih ostataka, Ankylosaurus se obično smatra arhetipnim oklopljenim dinosaurom. Dijelio je svoje osobine - oklopljeno tijelo sa masivnom koštanom toljagom na repu - sa ostalim ankilosauridima, ali ipak je bio najveći pripadnik te porodice.

Triceratops - Rogonja

Mijesto u našem parku našao je i Triceratops najpoznatiji rod dinosaurusa iz grupe ceratopsida iz perioda gornje krede (pre oko 65 miliona godina). Bio je div među svojim srodnicima, sa deset tona telesne mase i do 9 metara maksimalne dužine. Samo mu je glava bila dužine do 3 metra, pa je ogromnim čeljustima na njoj mogao da se hrani i najčvršćim biljem. Imao je najveću glavu u poređenju sa svim drugim dinosaurusima. Na glavi je imao tri roga po čemu je i dobio ime „Trorogi“. Dva velika roga, dužine preko jednog i po metra, su mu se nalazila iznad očiju, a manji na sredini iznad nozdrva u prednjem delu lobanje. Imao je koštane izbočine na zadnjem delu lobanje koje su mu štitile vrat. Čitav glaveni štit je bio impozantnih razmera, a činile su ga masivne kosti. Moguće je da je zajedno sa rogovima, imao ulogu i u termoregulaciji kada je za to postojala potreba. Na nekim lobanjama pronađenih fosila mogu se uočiti značajne povrede, što ukazuje na mogućnost žestokih borbi, najvjerovatnije između mužjaka u doba parenja. Takođe je imao debelu krljušt koja je zadavala probleme mnogim mesojedima. Rep mu nije bio izrazito dug tako da ga najvjerovatnije nije koristio u samoodbrani.

 • Triceratops - Rogonja
 • Triceratops - Rogonja
 • Plesiosaurus - Okeanko
 • Plesiosaurus - Okeanko

Plesiosaurus - Okeanko

Plesiosaurus je živio u okeanima pre 200 miliona godina sada se preselio u Dino park. Njegova 4 uda ličila su na krila kojima je „letio“ u vodi. Oštrim zubima ubijao je manje vodene životinje. Pleziosaurusi pripadaju grupi izumrlih mesoždera, morskih gmizavaca. Oni se zajedno sa Ihtiosaurusima(Ichthyosaurus) koji su oblikom podsjećali na pliskavice i drugim morskim gmizavcima, nazivaju „morskim zmajevima“ koji su živjeli pre 210 do 265 miliona godina. Za razliku od njih dinosaurusi su vladali kopnom. U poređenju sa drugim plesiosaur rodovima, Plesiosaurus je imao malu glavu. Lobanja je uska i dugačka, sa najvećom širinom iza očiju (postorbitalni razmak). Prednja porcija je trouglasta. Gledano s bočne strane, lobanja doseže najvišu tačku u zadnjem dijelu pokrovne ploče. Spoljašnje nozdrve nadvišavaju unutrašnje otvore. One se ne nalaze na vrhu njuške, nego više nazad, bliže očima od vrha lobanje. Za razliku od nozdrva kod Rhomaleosaurus, one nisu prilagođene za podvodni njuh. Orbite (očni otvori) su približno okrugle i nalaze se u blizini polovine dužine lobanje, na stranama lobanje. Dve strane donje vilice su spojene u obliku slova „V“ pod uglom od oko 45°. Specijalizovani region gde se one sastaju, simfisis, je snažan. Dve strane su spojene u simfosisu, što mu daje zašiljeni oblik sličan plitkoj kašiki.

Pachycephalosaurus - Tvrdoglavi

Pachycephalosaurus ("gušter sa debelom glavom") bio je rod pahicefalosaurida. Živio je tokom kasne krede u današnjoj Sjevernoj Americi. Njegovi ostaci pronađeni su u Montani, Južnoj Dakoti i Wyomingu. On je bio biljojed ili svaštojed. Pachycephalosaurus je bio jedan od zadnjih dinosaurusa prije izumiranja . Kao i ostali pahicefalosauridi, Pachycephalosaurus je bio dvonožni svaštojed sa izuzetno debelim krovom lobanje. Imao je duge zadnje udove i kratke prednje udove. Debele kupole na glavama Pachycephalosaurusa i srodnih rodova dovele su do hipoteze da su se oni u borbi sudarali glavama. U našem Dino parku se demonstrira borbeni susret dva pripadnika ove vrste. Anatomija roda Pachycephalosaurus je slabo poznata, budući da su opisani samo ostaci lobanje. Pachycephalosaurus je poznat po tome što je imao veliku koštanu kupolu na vrhu lobanje, debljine do 25 cm, koja je čuvala njegov maleni mozak. Zadnji dio kupole bio je obrubljen koštanim kvrgama, a kratki koštani šiljci su stršili prema gore iz njuške. Šiljci su vjerovatno bili tupi, a ne oštri. Lobanja je bila kratka i imala je velike, okrugle očne duplje koje su bile okrenute prema naprijed, što znači da je Pachycephalosaurus imao dobar binokularan vid. Pachycephalosaurus je imao kratku njušku sa kljunom. Zubi su bili vrlo maleni, sa krunama u obliku lista.

 • Pachycephalosaurus - Tvrdoglavi
 • Pachycephalosaurus - Tvrdoglavi
 • Stegosaurus - Riđi
 • Stegosaurus - Riđi

Stegosaurus - Riđi

Stegosaurus takođe mještanin Dino parka, je rod dinosaurusa koji su živjeli krajem jure. Primjerak Stegosaurusa 2006. godine je pronađen u Portugalu, što je značilo da su bili prisutni i u Evropi. Ima prepoznatljivi rep i bodlje. Ime Stegosaurus znači "gušter-krov" . Živjeli su prije oko 155 do 145 miliona godina u području u kojem su dominirali ogromni sauropodi. Tijelo mu je bilo prosječno, dugo oko 9 metara, a bio je visok oko 4 metra. Tijelo mu je bilo prekriveno ljuskama. Duž povijenih leđa imao je dva reda trouglastih ploča. Ove ploče vjerovatno su mu služile za održavanje temperature, ali one nisu, suprotno opštem mišljenju, mogle služiti u borbi protiv grabljivca jer su se lako lomile. Budući i da su bile pune krvnih žila, mogle su mijenjati boju, pa su možda mogle eventualno prestrašiti grabljivca, ali je vjerovatnije da ih je koristio pri udvaranju. Na repu su imali bodlje kojima su neprijatelju mogli zadati bolan udarac.

Amargasaurus - Bodljikav

Amargasaurus je roda Sauropod dinosaura. Jedini poznati kostur otkriven je 1984. i praktično je potpun, uključujući i fragmentarnu lobanju, čineći Amargasaurus jednim od najpoznatijih Sauropoda u svojoj epohi. Amargasaur je prvi put opisan 1991. godine. Bila je to velika životinja, ali mala za rod Sauropod, dužine od 9 do 10 metara (30 do 33 stopa). Veoma su se razlikovali od ostalih, spuštala su im se dva paralelna reda visokih šiljaka niz vrat i leđa, koji su bili viši nego u bilo kojeg drugog poznatog Sauropodu. U životu su ove šiljke vjerovatno bile izbačene iz tijela kao samostalne strukture koje su podržavale keratinski omotač. Koristili su ih za prikazivanje, borbu ili odbranu. Amargasaur je otkriven u sedimentnim stijenama formacije La Amarga , koja datira iz baremijskih i kasnijih aptianskih stadijuma rane krede. Amargasaur se vjerovatno hranio biljkama srednje visine, što pokazuje orijentacija unutarnjeg uha i pozicija vratnih pršljenova, što ukazuje na uobičajenu poziciju njegovog tijela od oko 80 centimetara (31 inča) iznad tla i maksimalne visine od 2,7 metara (8,9 stopa).

 • Amargasaurus - Bodljikav
 • Amargasaurus - Bodljikav
 • Oviraptor - Kradljivko
 • Oviraptor - Kradljivko

Oviraptor - Kradljivko

Oviraptor je maleni mongolski dinosaur Teropod, kojeg je prvi otkrio paleontolog Roy Chapman Andrews, a prvi ga je opisao Henry Fairfield Osborn 1924. godine. Njegov latinski naziv znači "kradljivac jaja", što se odnosi na činjenicu da je prvi primjerak pronađen na hrpi jaja koja su smatrana Protoceratopsovim. Drugi dio naziva znači "ljubitelj ceratopsa", što se takođe odnosi na već spomenuto otkriće. Osborn je 1924. objasnio da mu je dato takvo ime jer je lobanja Oviraptora bila vrlo blizu jajima (dijelilo ih je samo četiri inča pijeska). Međutim, Osborn je takođe objasnio da nas naziv Oviraptor "može u potpunosti navesti na pogrešan zaključak što se tiče njegove ishrane i ponašanja." U 1990-im, otkriće oviraptoida Citipatija tokom gniježđenja je potvrdilo Osbornove sumnje oko imena. To otkriće je pokazalo da su "Protoceratopsova jaja" vjerovatno pripadala samome Oviraptoru i da je primjerak zapravo ležao na njima. Oviraptor je živio tokom perioda kasne krede, prije oko 75 miliona godina, definitivno je pronađen samo jedan primjerak (zajedno sa jajima) iz formacije Đadokhta u Mongoliji, ali postoji još jedan mogući primjerak (takođe s jajima) iz sjeveroistočne regije Mongolije iz područja po imenu Bayan Mandahu. Što se tiče našeg stanovnika u Dino parku, on sa sobom takođe nosi jaje.

Diplodokus - Dugi

Diplodokus je vrsta dinosaurusa čiji su fosili prvi put pronađeni 1878. Njegovo ime potiče od grčkih reči diplos/διπλος što znači „dupli“ i dokos/δοκος što znači „drvena greda“, „šipka“ ili „grana“. Vjeruje se da je živio u krdima poput današnjih slonova. Naziv je dobio po građi repa. Ispod svakog pršljena je imao koštani produžetak koji se pružao unapred i unazad. Uloga ovih produžetaka je bila da štite krvne sudove u repu, ali i da samom repu daju čvrstinu. Moguće je da se branio od napadača koristeći rep kao bič. Imao je tijelo dužine oko 27 metara i težio je između 10 i 16 tona. Dugo je važio za najdužeg dinosaurusa. Njihova veličina je bila ono što je plašilo velike predatore. Glava mu je bila veoma mala (dužine oko pola metra), dok su vrat i rep bili veoma dugi i činili oko 60% dužine tela. Kretao se na četiri debele i glomazne noge koje su bile veoma male u odnosu na dužinu tela. Neki naučnici smatraju da se kretao tako što su mu glava i rep bili gotovo horizontalno ispruženi, ali je takođe izgleda mogao da se uzdiže na zadnje noge kako bi se hranio lišćem visokog drveća. Zube je, poput svojih srodnika, imao samo u prednjem delu vilice i bili su nalik kvačicama. Živio je u zapadnom području današnje Sjeverne Amerike na kraju jure. Diplodokus je nađen u gornjim Morisonovim formacijama (Uppear Morrison Formations) pre oko 150 do 147 miliona godina.

 • Diplodokus - Dugi
 • Diplodokus - Dugi
#AquaParkTrebinje